Asosiy maqsadimiz soglikni saqlash tizimidagi Fakultet va gospital  ichki kasaliklari fanining asosiy qismidan iborat bo'lib, talaba ichki kasalliklar rivojlanishini etiologiyasi va patogenezini o'rganib, kasalliklarning klinik kechishi, zamonaviy tashxis va qiyosiy tashxislash usullari, patogenetik asoslangan davolashni o'zlashtiradilar. Pediatriya tibbiyot instituti talabalarni fakultet ichki kasaliklari kafedrasida o'qitishning oqibat maqsadi zarur nazariy bilimlar xajmi bilan bir qatorda ularda klinik fikrlash va ichki kasalliklarni tashxislash va davolash shuningdek ko'nikmalarini shakllanti-rishdir.  


  O`qitishning asosiy maqsadi sogliqni saqlash tizimidagi birlamchi zvenoda har xil ichki kasalliklarning taqqosiy tashhisi, davolash taktikasi va profilaktikasi, kasallikning formasi va stadiyalarini bilish kunikmalari hisoblanadi. Deontologiya ko`nikmalarini bilish umumiy amaliyat shifokori individiumda (sog va kasallarda), soglikni saklash birlamchi zvenosida asosiy kerakli oila, umum jamiyat, kollegalar, katta va kichik personallarga muhim hisoblanadi. O`qitish programmasi davlat standartlariga binoan kelishilgan kunikmalar, yo`qori malakali kadrlarni tayorlash, rakobatbardosh, yukori rivojlangan demokratik mamlakatlarni talablariga javob beruvchi yukori moral-etik normalarga javob beruvchi shahslarni tayorlash hisoblanadi.  


     O`qitish bazasi  Nukus shahri. Tashkent Pediatriya Tibbiyot Instituti Nukus filiali. 3- o`qish binosi, 2-chi qavat,  A. Dosnazarov  ko`chasi  telefon-    Alokalar  Asosiy o`qish korpusi, RKMO, RPND    Tel.     

Закон об образования.rar [14,24 Kb] (cкачиваний: 2)
Типовая программа.rar [200,35 Kb] (cкачиваний: 4)
Рабочая программа.rar [150,44 Kb] (cкачиваний: 9)
Ситуационные задачи.rar [64,13 Kb] (cкачиваний: 2)
Тесты.rar [344,71 Kb] (cкачиваний: 2)
Контрольные вопросы.rar [175,11 Kb] (cкачиваний: 5)
Глоссарий.rar [44,35 Kb] (cкачиваний: 1)
Темы СРС.rar [16,78 Kb] (cкачиваний: 2)
Список литературы.rar [8,52 Kb] (cкачиваний: 0)
Зарубежные источники.rar [12,7 Kb] (cкачиваний: 0)
Об авторе.rar [11,04 Kb] (cкачиваний: 0)
Полезные советы.rar [124 b] (cкачиваний: 0)
Рейтинг критерии.rar [37,57 Kb] (cкачиваний: 0)
Текст лекции.rar [364,12 Kb] (cкачиваний: 9)
Раздатки.rar [747,25 Kb] (cкачиваний: 1)


Госпитал терапия педиатрического факультета 
№1 закон образования.rar [11,25 Kb] (cкачиваний: 1)
Типовой учебный план.rar [904,53 Kb] (cкачиваний: 0)
Рабочая программа.rar [29,57 Kb] (cкачиваний: 0)
Типовая программа.rar [183,36 Kb] (cкачиваний: 0)
[attachment=КТП.rar]
Рейтинг низом.rar [41,62 Kb] (cкачиваний: 0)
Мустакил иш.rar [23,45 Kb] (cкачиваний: 1)
Сценарий пед технологии.rar [79,68 Kb] (cкачиваний: 1)
Ситуационные задачи.rar [47,24 Kb] (cкачиваний: 1)
Тесты. rar [141,96 Kb] (cкачиваний: 1)
Вопросы ИК.rar [31,9 Kb] (cкачиваний: 0)
Мет разработки СРС.rar [25,84 Kb] (cкачиваний: 2)
Перечень прак навыков.rar [14,72 Kb] (cкачиваний: 0)
Список литературы.rar [7,47 Kb] (cкачиваний: 0)
Лекция тексты.rar [380,15 Kb] (cкачиваний: 1)
ЯМС.rar [1,35 Mb] (cкачиваний: 1)

 
 Фак терапия лечебного факультета
Закон об образов.rar [14,24 Kb] (cкачиваний: 0)
Типовая программа.rar [200,35 Kb] (cкачиваний: 0)
Раб программа.rar [150,44 Kb] (cкачиваний: 1)
Ситуационные вопросы.rar [64,13 Kb] (cкачиваний: 1)
Тесты.rar [344,71 Kb] (cкачиваний: 0)
Контрольные вопросы.rar [175,11 Kb] (cкачиваний: 0)
Глоссарий.rar [44,35 Kb] (cкачиваний: 0)
Темы СРС.rar [16,78 Kb] (cкачиваний: 0)
Список литературы.rar [8,52 Kb] (cкачиваний: 0)
Зарубежные источники.rar [12,7 Kb] (cкачиваний: 0)
Полезные советы.rar [124 b] (cкачиваний: 0)
Рейтинг критерии.rar [37,57 Kb] (cкачиваний: 0)
Лекция тексты.rar [364,12 Kb] (cкачиваний: 1)
Раздатки.rar [747,25 Kb] (cкачиваний: 1)
 
   
   
   
   
   
   
   
   


 
Госпитал терапия
 

№1 Закон об образовании.rar [11,25 Kb] (cкачиваний: 4)

[attachment=4:№2 ДТС.rar]

№3Типовой учебный план.rar [129 b] (cкачиваний: 2)

№4 Рабочий учебный план.rar [110 b] (cкачиваний: 0)

№5 Типовая программа.rar [199,87 Kb] (cкачиваний: 0)

№6 Рабочая программа.rar [60,12 Kb] (cкачиваний: 0)

№7 Технологическая карта.rar [3,26 Mb] (cкачиваний: 0)

№8 Календарно-тематический план.rar [18,09 Kb] (cкачиваний: 0)

№9 Положение о рейтинге.rar [15,51 Kb] (cкачиваний: 0)

№10 Положение о СРС.rar [23,07 Kb] (cкачиваний: 0)

№11 Банк лекции.rar [517,75 Kb] (cкачиваний: 0)

№12 Единая методическая система.rar [1,35 Mb] (cкачиваний: 2)

№13 Сценарии пед. технологий.rar [133,37 Kb] (cкачиваний: 1)

№14 Методическая разработка СРС.rar [46,92 Kb] (cкачиваний: 1)

№15 Вопросы итогового контроля.rar [14,15 Kb] (cкачиваний: 0)

№16 Ситуационная задача.rar [58,67 Kb] (cкачиваний: 1)

№17 Тесты.rar [109,28 Kb] (cкачиваний: 4)

№18 Перечень практических навыков.rar [9,57 Kb] (cкачиваний: 0)

№19 Схема выполнения практических навыков.rar [54,3 Kb] (cкачиваний: 1)

№20 Список литературы.rar [8,49 Kb] (cкачиваний: 0)

 
 
Госпитал терапия педиатрического факультета 
№1 закон образования.rar [11,25 Kb] (cкачиваний: 1)
Типовой учебный план.rar [904,53 Kb] (cкачиваний: 0)
Рабочая программа.rar [29,57 Kb] (cкачиваний: 0)
Типовая программа.rar [183,36 Kb] (cкачиваний: 0)
[attachment=КТП.rar]
Рейтинг низом.rar [41,62 Kb] (cкачиваний: 0)
Мустакил иш.rar [23,45 Kb] (cкачиваний: 1)
Сценарий пед технологии.rar [79,68 Kb] (cкачиваний: 1)
Ситуационные задачи.rar [47,24 Kb] (cкачиваний: 1)
Тесты. rar [141,96 Kb] (cкачиваний: 1)
Вопросы ИК.rar [31,9 Kb] (cкачиваний: 0)
Мет разработки СРС.rar [25,84 Kb] (cкачиваний: 2)
Перечень прак навыков.rar [14,72 Kb] (cкачиваний: 0)
Список литературы.rar [7,47 Kb] (cкачиваний: 0)
Лекция тексты.rar [380,15 Kb] (cкачиваний: 1)
ЯМС.rar [1,35 Mb] (cкачиваний: 1)
 
 
Фак терапия лечебного факультета
Закон об образов.rar [14,24 Kb] (cкачиваний: 0)
Типовая программа.rar [200,35 Kb] (cкачиваний: 0)
Раб программа.rar [150,44 Kb] (cкачиваний: 1)
Ситуационные вопросы.rar [64,13 Kb] (cкачиваний: 1)
Тесты.rar [344,71 Kb] (cкачиваний: 0)
Контрольные вопросы.rar [175,11 Kb] (cкачиваний: 0)
Глоссарий.rar [44,35 Kb] (cкачиваний: 0)
Темы СРС.rar [16,78 Kb] (cкачиваний: 0)
Список литературы.rar [8,52 Kb] (cкачиваний: 0)
Зарубежные источники.rar [12,7 Kb] (cкачиваний: 0)
Полезные советы.rar [124 b] (cкачиваний: 0)
Рейтинг критерии.rar [37,57 Kb] (cкачиваний: 0)
Лекция тексты.rar [364,12 Kb] (cкачиваний: 1)
Раздатки.rar [747,25 Kb] (cкачиваний: 1)