Fakultet han gospital terapiya kafedrasininkrujoklari

Buginde fakultet ham gospital terapiya kafedrasinin krujoklari tomendegishe
1. Jas kardiologlar krujogi.
2. Jas nefrolog
3. Jas psixiatrlar
4. Jas terapevtlar
Har bir krujoklardin basshisi bar bolip olarga biriktirilgen ilimge shanshaq talabalar biriktirilgen