И. Юсупов хам т. Кайыпбергеновдын тууылган кунине багышланган талабалар ортасында тадбир кориниси