Kafedra ag`zalari menen birgelikte prezidenttin joqari oqiw orinlarinda bilimdiriw sipatin koteriw boyinsha qararin kafedra assistentlerine tanistiriw jiynalisnan kornisi