«ӨЗБЕКИСТАН – УЛЫЎМА УЙИМИЗ!» - ДОСЛЫҚ, ТАТЫЎЛЫҚ ХӘМ ТЫНЫШЛЫҚ БАЙРАМЫ

dosliq3
 
   2016 жылдың 28-30 апрель кунлери қарақалпакстан Республикасы бойлап «Өзбекистан – улыўма үйимиз!» Республикалық фестивали кең түрде нышанланды.  Быйылғы жылы бус фестиваль алтыншы мәрте өткерилмекте. Уш күн даўам еткен илаж бағдарламасынан түрли темалардағы ушырасыўлар, таңлаўлар, дөгерек сәўбетлесиўлери орын алған.
   Бизиң мәмлекетимизде тынышлық ҳам турақлылықты тәмийнлеўге, миллетлераралық дослық ҳәм татыўлықты беккемлеўге айрықша әҳмийет берилмекте. Хүрметли Президентимиз атап өткениндей, колға киргизген ҳәр қандай табысларымыздың тийкары бул елимизже хүким сүрип турған тынышлық, пуқараларымыз арасындағы аўызбиршиликтиң нәтийжеси болып есапланады. 
  Бүгинги күни 130 дан аслам миллет ҳам халық ўәкиллери ғәрезсизлигимигди беккемлеў, елимизди социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў жолындагы ийгиликли мақсетлер менен жасап, мийнет етип келмекте. Олардың өз ана тиллеринде билим алыўы, миллий үрип-әдетлерин сақлаўы, келешек әўладқа жеткери ушын барлық шараятлар жаратылған. 
  Филиалымызда оқып ҳәм мийнет етип атырған түрли миллет ўәкиллери 29 апрель күни Бердақ атындағы Карақалпақ мәмлекетлик музыкалы драма театрында «Биз сениң перзентлериңбиз, Өзбекистан!» көргизбе ҳам «Саламат әўлад тәрбиясында миллетлерара татыўлықтың орны» темасында болып өткен илимий-әмелий семинарына қатнасты.