«ГИГИЕЯ» РЕСПУБЛИКАЛЫК ТАЛАБАЛАР ТЕАТР-СТУДИЯЛАРЫ ЖАРЫСЫНА ҚАТНАСТЫ

gigieya33
 
  Усы жылдың 27-апрелинде Нөкис қаласында, Бердақ атындағы музыкалы драма театрында Қарақалпақстан Республикасы жоқары оқыў орынлары талабалар театр студияларының республикалық фестивалиниң таңлаў басқышы болып өтти. Бул таңлаўда филиалымыздың «Гигиея» талабалар театр-студиясы драматург Н.Қабулдың «Тода» спектакли менен қатнасты.
   Спектакльди филиалымызда курс әмелиятын өтеўге келген Өзбекистан мәмлекетлик көркем өнер ҳам мәденият институтиның «Драма режиссёрлығы» факультетиниң 3-басқыш талабасы Реймов Мухтар сахналастырды. Роллерди студияның актерлары емлеў иси, санитария-эпидемиология факультетлери студентлери Раметуллаев Ислам, Жолмурзаев Амангельди, Абдирахманова Дилфуза, Оразбаева Гүмисай, Сапарбаева Гулширин, Молдагалиев Амангали, Палымбетов Айбек, Турғанбаев Алишер, Исмагулов Жангали, Палўаниязов Нурмухаммед, Мамбеткаримов Уббинияз лар шеберлик пенен атқарып шықты. Сахна декорациясы ҳәм музыкасы, жарықлық, кийим ҳәм басқа реквизитларды таярлаўда Қарақалпақ мәмлекетлик қуўыршақ театрының бас сүўретшиси Шардеметов Толыбай, талабалар Тохтарбаев Данияр ҳәм Комилов Умиджанлар жақыннан жәрдем берди. Автордың текстин жаңаша көз- қарастан қайта ислеп, қарақалпақ тилине аўдарған ҳәм қосықларын жазған емлеў иси факультети 4-курс талабасы Раметуллаев Ислам болды. 
    Таңлаў жуўмағында, жюри ағзалары филиал таярлап келген спектакльди бас рольди атқарған Жолмурзаев Амангельдиге «Ең жақсы еркек роли» номинациясы менен белгилеп ғана баҳалады.
 
gigieya

Ключевые слова: по, новости